Права та обов’язки людини

Ми не раз наголошували, що ви – наше майбутнє.

Знати свої права — це перший крок у зміцненні власної волі й створенні сильного та справедливого суспільства.

Права людини – це природні можливості індивіда, що забезпечують його життя, людську гідність і свободу діяльності у всіх сферах суспільного життя.

Права людини мають природну сутність і є невід’ємними від індивіда, вони поза територіальні і позанаціональні, існують незалежно від закріплення в законодавчих актах держави, є об’єктом міжнародно-правового регулювання та захисту.

Основні права людини включають:

 • Право на життя і особисту недоторканність.
 • Кожна людина має право на життя і захист своєї особистої недоторканності.
 • Свобода думки, совісті та вираження.
 • Кожна людина має право на свободу думки, совісті і вираження своїх поглядів.
 • Рівність перед законом.
 • Усі люди на рівні мають права та свободи перед законом без будь-якої дискримінації.
 • Право на справедливий судовий розгляд.
 • Кожна людина має право на справедливий, незалежний і безсторонній судовий розгляд своїх справ.
 • Свобода від насильства і приниження.
 • Кожна людина має право на захист від фізичного, психологічного та вербального насильства.
 • Про те, як розпізнати психологічне насилля, читайте статтю (про аб’юз)
 • Право на приватне життя.
 • Кожна людина має право на повагу до свого приватного життя, сім’ї, дому та переписки.
 • Право на освіту та культуру.
 • Кожна людина має право на доступ до освіти та культури без будь-яких обмежень.
 • Право на свободу спілкування та об’єднання.
 • Кожна людина має право на свободу спілкування і об’єднання в асоціаціях та організаціях.
 • Право на працю та справедливі умови праці.
 • Кожна людина має право на працю та належні умови праці.
 • Право на громадянство.
 • Кожна людина має право на громадянство та може користуватися правами громадянина.

Але ви ж розумієте, що окрім прав, кожна людина також має обов`язки.

 • Повага до прав та свободи інших.
 • Людина повинна поважати права та свободи інших, не шкодити їм і допомагати в їх захисті.
 • Дотримання законів.
 • Людина повинна дотримуватись законів та норм поведінки, які регулюють суспільні відносини.
 • Соціальна відповідальність.
 • Людина повинна бути свідомою своїх дій та їх впливу на суспільство, приділяти увагу потребам та добробуту інших людей.
 • Допомога тим, хто потребує.
 • Людина має здатність і обов’язок допомагати іншим, особливо тим, хто опинився у скрутному становищі.
 • Збереження довкілля.
 • Людина повинна бути екологічно відповідальною, дотримуватися природоохоронних норм та сприяти збереженню навколишнього середовища.
 • Дотримання моральних принципів.
 • Людина має прагнути до добра, чесності, справедливості, почуття солідарності та інших моральних цінностей.
 • Піклування про своє здоров’я.
 • Людина повинна берегти своє здоров’я та слідувати здоровому способу життя.
 • Освіта та саморозвиток.
 • Людина має право на освіту та відповідний розвиток своїх здібностей, а також відповідальність за самовдосконалення.

Це лише кілька з основних обов’язків людини перед суспільством та самою собою.

Кожна людина має бути свідомою до своїх обов’язків і жити відповідно до них для досягнення гармонії та процвітання.

В наступних статтях ми детальніше розглянемо, які права ви маєте, як громадяни України.

Якщо ви потребуєте детальнішого роз’яснення чи розумієте, що десь порушуються ваші права, пишіть нам.

Ваші Конектики.